Consells del Fisioterapeuta — 17 junio, 2011 a les 6:38

Trancament de fibres del recte anterior

El jugador que la pateix sofreix un dolor sobtat (burxada), agut i intens (qualsevol que ho hagi sofert ho identifica ràpidament) i localitzat en un lloc concret. Provoca una impotència funcional gairebé total en aquest múscul. Evidentment, els símptomes variaran sobre la base del tipus de lesió que sofrim, així, en un petit trencament el dolor serà l’únic senyal però quan es tracta de casos més greus l’equimosis i l’hematoma faran acte de presència. En alguns casos en els quals el dolor ha estat molt intens s’han identificat episodis de xoc amb mareig i suor freda, però això és molt poc freqüent.

Com veiem, diagnosticar aquest tipus de lesió és senzill sempre que el jugador ens ofereixi una explicació clara de l’ocorregut o la nostra presència en el moment del contratemps així ens ho indiqui. De totes maneres, i encara que el nostre diagnòstic estigui bastant prop del realment sofert, no podrem saber l’abast real de la lesió si no tirem mà de material més sofisticat que la nostra pròpia visió o oïda. Material aquest no només imprescindible per saber perfectament el grau d’afectació sinó importantíssim també a l’hora de seguir l’evolució durant la fase de tractament indicant-nos amb això el moment idoni per a la reaparició esportiva.