Consells del Entrenador — 8 marzo, 2012 a les 14:35

Honrats i intel•ligents en l’esforç

Recordem que com a escola que som, l’esport o futbol escolar representa una pràctica esportiva orientada a l’educació integral del nen. Aquestes activitats han de promoure el joc net, la participació, la solidaritat i el respecte a les normes i als companys de joc i d’equip. Dit això, hem de saber on tenim  l´umbral del dolor, del cansanci i de la fatiga física i mental, i no confondre-la amb la deixadesa, la falta de ganes o la motivació.

A mesura que passen els anys i avancem en temporades hem de fer arribar als nostres jugadors/es la importància de les capacitats cognoscitives que els ajudaran tan a ells i elles com a tot l’equip, a nivell de grup, a que, quan s’hagin d’aplicar els coneixements treballats dia rera dia als entrenaments i partits, la resposta que tinguin a cada moment donat i acció que hagin de desenvolupar sigui la més intel·ligent i coherent, tan pel benefici propi com pel de l’equip. Pel que fa a aquest benefici propi hem d’aprendre a treballar de manera que no afecti negativament la relació amb companys, rivals, entrenadors… hem de ser professionals i honestos, ja que, si per una mala gestió d’aquestes sensacions no hi ha treball personal, de res haurà servit aquell dia d’entrenament, aquella lliçó. Si estic cansat i ja no puc donar més, he de saber parar i tenir la tranquilitat i confiança per dir-ho a l’entrenador, perquè en aquell moment entri en joc un company amb més energia o menys cansat, i entendre que aquesta acció és beneficiosa no només pel propi jugador sinó per tots. Hem de saber quan estem al límit del treball, per no caure en la sobrecàrrega, tan física com mental. Sí és física i no ens aturem ens podem lesionar i si és mental podem arribar a un estat de desmotivació molt perjudicial per a  tots. Una de les claus en l’aprenentatge és l’autoconeixement de les nostres pròpies possibilitats i limitacions.

 

Raul Fernández Soria

Entrenador Nacional del Cadet Preferent de l’EVF