Equip tècnic 2019/20

Director general: Sergi queralt
Coordinador de metodologia: Manel Cazorla
Coordinador juvenils i cadets: Marc Miquel